KX จับมือ HashKey Capital สร้างเส้นทางสู่ Web3 Ecosystem ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

0
395


KX ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ HashKey Capital ผู้นำด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อกเชนในฮ่องกง ตอกย้ำความมุ่งมั่นของในการรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลและแวดวงสตาร์ทอัพด้านบล็อกเชนในประเทศ และเปิดโอกาสในการสนับสนุนสตาร์ทอัพอื่นๆ จากทั่วโลกให้เข้ามายังเครือข่ายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดสามารถส่งเสริมนวัตกรรม Web3 ของสตาร์ทอัพระดับท้องถิ่นสู่ระดับโลก


นายธนะเมศฐ์ อาริยวัฒน์ Senior Venture Director บริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด (KX) เปิดเผยว่า หลัง KX ประกาศเปิดตัว KXVC กองทุนมูลค่าราว 3,500 ล้านบาท (100 ล้านดอลลาร์) เมื่อเดือนกันยายน 2566 ย้ำถึงความทุ่มเทต่อ Web3, Deep Tech และ AI Ecosystem ในขณะเดียวกัน HashKey Capital ผู้นำด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อกเชนในฮ่องกง ก็ประสบความสำเร็จในการปิดกองทุน Fund III ด้วยการระดมทุนได้ถึง 17,500 ล้านบาท (500 ล้านดอลลาร์) จากสถาบันและนักลงทุนที่มีมุมมองทางนวัตกรรมทางการเงินที่หลากหลาย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการเติบโตของ Web3 ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค
ล่าสุด KX ได้ประกาศความร่วมมือในการลงทุนเชิงกลยุทธ์ร่วมกับ HashKey Capital เพื่อยกระดับการพัฒนา Web3 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการประสานศักยภาพของ HashKey Capital ที่มีความพร้อมด้านเงินลงทุนขนาดใหญ่ กับความสามารถของ KX ที่มีจุดแข็งด้านชื่อเสียงและเครือข่ายในวงการนักพัฒนาซอฟท์แวร์ และผู้ใช้งานกลุ่มธุรกิจและรายย่อยทั่วภูมิภาค โดยความร่วมมือดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ การแสวงหาและลงทุนในสตาร์ทอัพและผู้ที่กำลังพัฒนาโครงการเทคโนโลยีในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อกเชนที่มีศักยภาพสูง และส่งเสริมให้โครงการเหล่านี้เข้าสู่ภาคธุรกิจในตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลกได้มากขึ้น รวมทั้งมุ่งหมายที่จะช่วยเปิดทางสู่ Web3 ชั้นนำระดับโลกและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาสู่ภูมิภาคนี้มากขึ้นด้วย เพื่อช่วยพัฒนา Web3 Ecosystem ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เติบโต
ด้านนาย Deng Chao, CEO ของ HashKey Capital และ Head of HashKey Singapore กล่าวเพิ่มเติมว่า HashKey Capital เข้าสู่โลก Web3 อย่างมีนัยสำคัญ โดยลงทุนในสตาร์ทอัพหลายแห่งที่กำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมและความก้าวหน้าใน Web3 ในขณะเดียวกัน KX ก็มีพันธมิตรและเครือข่ายทั่วโลกที่คาดว่าการร่วมมือระหว่างกันจะขยาย Ecosystem และส่งเสริมนวัตกรรม Web3 ของสตาร์ทอัพในท้องถิ่น อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญในโลก Web3 เพื่อสร้างอนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อกเชนในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ KX ในการส่งเสริมนวัตกรรม Web3 Ecosystem และเร่งการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลและอุตสาหกรรมบล็อกเชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง โดยถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงพันธกิจอันแน่วแน่ของ KX ในการนำเสนอโปรเจกต์ระดับโลกสู่ตลาดท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็ผลักดันสตาร์ทอัพระดับภูมิภาคสู่เวทีระดับโลกไปพร้อมๆ กัน

KX collaborated with HashKey Capital: Forging a Path Toward a Thriving Web3 Ecosystem in Southeast Asia

[Bangkok, November 13, 2023] — KX is proud to announce a strategic partnership and collaboration with HashKey Capital, a digital assets and blockchain leader headquartered in both Singapore and Hong Kong. This groundbreaking partnership solidifies KX’s commitment to nurturing the digital assets and blockchain startup scene locally while also providing a launchpad for these startups to gain global prominence.

In January 2023, HashKey Capital successfully closed its Fund III, raising an impressive $500 million from esteemed institutions and visionary investors globally. KX introduced its $100 million Web3 VC arm in September 2023, further underlining its dedication to the Web3 ecosystem. This dual initiative demonstrates a shared vision to foster the growth of Web3 on both a global and regional scale.

HashKey Capital has already made significant inroads into the Web3 landscape, investing in many startups that are driving innovation and progress in this space. Likewise, KX boasts an impressive track record of more than 14 investment commitments globally. This union of forces between KX and HashKey Capital is set to have a far-reaching impact, amplifying the Web3 ecosystem in Southeast Asia and Hong Kong.

Key Highlights of this Strategic Partnership:

• Catalyzing Regional Collaboration: KX serves as the gateway for global projects into the Southeast Asian market. By partnering with HashKey Capital, this collaboration aims to channel the world’s best Web3 projects and knowledge into nurturing Southeast Asia’s burgeoning Web3 ecosystem.
• Joint Massive Dry Power: HashKey Capital’s Web3.0 Fund III has raised a staggering $500 million, where the KX allocates $100m dedicated dry power, showcasing its ability to attract institutional and investor interest on a global scale.
• Blockchain for Massive Adoption: With HashKey Capital’s numerous investments, and its leading position in digital asset and blockchain Hong Kong, as well as KX’s extensive local reputation and networks in Corporate and retail developer, contributors and users.

Commenting on this collaboration, “HashKey Capital is a leader in the global Web3 ecosystem. Our shared vision and strategic partnership will empower blockchain communities to achieve meaningful development in the digital assets and blockchain landscape regionally and globally ” – Paul Thanaarmates Arriyavat, Senior Venture Director of KX

Head of HashKey Singapore and CEO of HashKey Capital’s CEO, Mr. Deng Chao, added, “KX’s reputation as a Southeast Asian gateway to the world makes them a natural partner for HashKey Capital. We’re excited to join forces to promote Web3 innovations, nurture local startups, and facilitate the exchange of knowledge and expertise in the Web3 space. Together, we are poised to leave an indelible mark on the future of digital assets and blockchain in the region.”

This strategic partnership reaffirms KX’s commitment to fostering innovation in the Web3 ecosystem and accelerating the growth of the digital assets and blockchain industry in Southeast Asia and Hong Kong. It serves as a testament to KX’s unwavering mission to bring global projects to local markets while simultaneously catapulting regional startups onto the global stage.


About KX: KX is a leading Southeast Asian gateway for global projects, driven by a passion for innovation and a commitment to advancing the digital assets and blockchain industry. With a robust global network of investments, KX is dedicated to being a catalyst for progress in the Web3 space.

About HashKey Capital: Global in influence and crypto-native, HashKey Capital is a digital asset and blockchain leader help institutions, founders and talents advance the blockchain industries.

As one of the largest crypto funds and the earliest institutional investor in Ethereum, HashKey Capital has managed over $1 billion in client assets since its inception, with over 500 investments in infrastructure, tools, and applications.

With our deep knowledge across the blockchain ecosystem, HashKey Capital has built a robust network connecting founders, investors, developers, and regulators.