J&C ร่วมมือดีป้าช่วยคนไร้บ้าน

0
357

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) ขอเป็นอีกหนึ่งแรงความร่วมมือร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Corporate Social Responsibility – CSR) ด้วยการเข้าร่วมสนับสนุนโครงการจ้างวานข้า:คนไร้บ้านแต่ไม่ไร้หัวใจ

โดยมูลนิธิกระจกเงาเพื่อช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไร้บ้านได้มีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกับร่วมบริจาคอาหารน้ำดื่มและของใช้จำเป็นต่างๆ เป็นจำนวนมาก