Inspiring Talk

0
692

นางสุมลวดี  ศรีคะชินทร์ ผู้จัดการสายการตลาด บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดกิจกรรม Inspiring Talk ประจำปี 2561 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ให้รักดูแลชีวิต”  เพื่อมุ่งปลูกจิตสำนึกและทัศนคติเชิงบวกให้กับนักเรียน ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราว และประสบการณ์ชีวิตจริง เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยเฉพาะความรักความเข้าใจในครอบครัว ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ