GAMA Thailand จัดงานวิชาการพิเศษ “กลยุทธ์สร้างบุคลิกผู้บริหารทีมที่ปรึกษาการเงิน”

0
1264

สมาคมผู้จัดการและเจ้าของสำนักงาน(GAMA Thailand) จัดงานวิชาการพิเศษ โดยคุณนิตยา มาแก้วอุปนายกฝ่ายสมาชิก ประธานจัดงาน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ ที่ผ่านมา

ในครั้งนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ “กลยุทธ์สร้างบุคลิกผู้บริหารทีมที่ปรึกษาการเงิน”  วิทยากร คุณกนกวรรณ กรรณิกา (ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดบริการ และที่ปรึกษากลยุทธ์ด้านการบริการให้องค์กรชั้นนำ) เพื่อเป็นเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ ในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า สร้างความเป็นเลิศในการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ โดยการสัมมนาครั้งนี้มีผู้บริหารและสมาชิกสนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 ท่าน