GAMA Thailand จัดงานวิชาการครั้งที่1 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “การบริหารจัดการของผู้บริหารยุค 4.0”

0
1135

S__15343621

สมาคมผู้จัดการและเจ้าของสำนักงาน(GAMA Thailand)  จัดงานวิชาการครั้งที่1 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “การบริหารจัดการของผู้บริหารยุค 4.0” ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยคุณมงคล ลุสัมฤทธิ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคม ประธานจัดงาน

S__15343620

S__15343622          S__15343623

S__15343624

S__15343625          S__15343626

S__15343629          S__15343630

ช่วงเช้า Tools for Modern Management อาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ  นักเขียนและนักบรรยายด้านการบริหารองค์กรยุคใหม่ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรชั้นนำของประเทศไทย มาถ่ายทอดถึงหลักการบริหารยุคใหม่ ที่จะทำให้คนทั้งองค์กรมีความสุขและประสบความสำเร็จในเวลาเดียวกัน

ช่วงบ่าย Building MDRT Team  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ GAMA Awards 2017 ระดับ IMA-Platinum คุณกฤชณัท เดชะธนสิงห์ ผู้สร้างMDRT 3 ปี COT 2 ปี และ TOT 1 ปี สร้างนักขายระดับ MDRT และ COT ด้วยการใช้ระบบ “MDRT Unity”

ตามด้วย พ.ญ.หฤทัย ไกรวพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ GAMA Awards 2017 ระดับ IMA-Gold และ IMA-Platinum ปี 2018 สุดยอดนักขายระดับ 15 MDRT 8 COT  และ TOT ตลอด5ปีที่ผ่านมา โค้ชผู้สร้างMDRTในสายงานกว่า 10 คน ในปี 2560

การสัมมนาครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงและสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 ท่าน