FWD & TMB ผนึกกำลังจัดงานสัมนา เคล็ดลับการจัดการมรดกและภาษี

0
333

นางสาวสุวิมล ตั้งนิสัยตรง (คนที่ 3 จากซ้าย)  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานประกันชีวิตผ่านธนาคาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  และ นายยืนยง ทรงศิริเดช (คนที่ 4 จากขวา) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริการ ลูกค้าธนบดีธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง 2 บริษัทฯ ร่วมเปิดงานสัมนา Investment Talk with Associated Partner(s) ภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทวีวัฒน์ กีรติวานิชย์ (คนที่ 3 จากขวา)  นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพกรที่มาแนะนำ เคล็ดลับการจัดการมรดกและภาษี พร้อมแนะนำแบบประกัน TMB Wealthy Link ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ