CIMB THAI สำรองเงินสดช่วงตรุษจีน 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,111 ล้านบาท

0
3251

9233331

รายงานข่าวจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งว่า เนื่องจากเห็นแนวโน้มการเบิก-ถอนเงินสำหรับใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2561 จะมีปริมาณมากพอสมควร จึงได้สำรองเงินสด 1. ผ่านตู้ ATM และ ตู้ ADM จำนวน 144 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 277 ล้านบาท และ 2. ผ่านสาขา 79 สาขา ด้วยธนบัตรใหม่ จำนวนเงินรวม 834 ล้านบาท รวมเป็นเงินสำรองเงินทั้งสิ้น 1,111 ล้านบาท