CEO รัฐวิทย์ พิตรพิบูลภักดี สร้างพลังใจแก่นักธุรกิจ ในงาน “Grand Perfect on Tour”  ปราจีนบุรี

0
493

คุณรัฐวิทย์ พิตรพิบูลภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพอร์เฟคไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
มาเติมพลังและให้กำลังใจพี่น้องครอบครัวเพอร์เฟคไลฟ์ ในงาน “Grand Perfect on Tour”  ณ โรงแรมวังสำราญ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562