CEO นพกฤษฎิ์ ปลุกพลังเป้าหมายสู่ความสำเร็จในชีวิต ให้แก่นักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

0
806

CEO นพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด นักบริหาร นักวางกลยุทธ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความสำเร็จด้วย Mindset ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่ภาคธุรกิจ (ฝต.) ในหัวข้อ “ทำงานให้ได้ผล ชีวิตคนก็เป็นสุข” ให้แก่นักศึกษาปีที่ 2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กว่า 600 คน เพื่อสร้างองค์ความรู้การวางเป้าหมายชีวิต สู่ความสำเร็จในอนาคต และเทคนิคการค้นหา Passion ให้กับตนเอง อีกทั้งวิธีคิดการสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานสำหรับคนรุ่นใหม่ยุค Smart Work 5.0 เรียกได้ว่านักศึกษาที่มารับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ได้รับทั้งแนวคิด เทคนิค ความสนุก ไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ