CCI บรรยายพิเศษให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร​ จ.สระแก้ว​

0
2191

ดร.ณสพน​ โพธิ์วิจิตร​ ประธานบริหาร บริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น จำกัด (CCI) บรรยายพิเศษให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร จ.​ สระแก้ว​ เรื่องนวัตกรรมสมุนไพร​ ดูแลโรค​ NCDs.​  โดยงานนี้ดีมากๆ กำลังหลักที่ตั้งใจทำได้จ้อดมากมายคือสิ่งที่น่าชื่นใจเมื่อข้าราชการไทย…ตัวจริง…ชัดเจน
ไล่เรียงตั้งแต่ ท่านรองผู้ว่าฯ สระแก้ว อุดมเขต ราษฎร์นุ้ย และข้าราชการทุกท่านที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน ประกาศหลักการแน่วแน่แก้ไขปัญหาให้เกษตรกรสระแก้วจะทำทุกวิธีทางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวเกษตรสมุนไพรให้ดีขึ้นให้จงได้ รวมทั้งส่วนงานสาธารณะสุขที่พร้อมสนับสนุนเต็มกำลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพาณิชย์จังหวัด จันทร์เพ็ญ สอนสมสุข และอาจารย์ กฤษณา โสภี ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ สระแก้ว ผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการผลักดันโครงการนี้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเปี่ยมล้น จน ดร.ณสพน ต้องกล่าวชื่นชมไม่ขาดปากว่า “ …ข้าราชการไทย ตั้งใจจริงๆ ชัดเจนจริงๆ ในการช่วยเกษตรกรแบบนี้เป็นของแท้แน่จริง ดีจริงๆ…”