CCI นำหมู่มวลสมาชิก ร่วมถวายปัจจัยผ้าป่าสามัคคี อย.

0
1725

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ผลการสร้างศรัทธาในการประกอบคุณงามความดีร่วมกัน จากยอดบุญของcci+detox+มวลสมาชิกทุกระดับและผู้มีใจศรัทธาในการทำบุญผ้าป่าอย.ร่วม 140,000.- ซึ่ง ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ในฐานะประธานกรรมการฯได้มอบหมายให้ ท่านผู้ช่วยฯพลวัฒน์ พงษ์พิพัฒน์และ ท่านรองกรรมการผู้จัดการ พรชัย ศุภธีรารักษ์ เป็นตัวแทนถวายปัจจัยผ้าป่าสามัคคี อย. ต่อท่านเลขาฯ นายแพทย์ วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ที่วัดอรัญญวาสี สมทบกับกองบุญผ้าป่าอย.พร้อมผู้มีจิตศรัทธาคณะใหญ่รวมกันเป็นเงินกว่า 3 ล้านบาท (3,153,446.59)เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 61 ที่เพิ่งผ่านมานี้นี่เอง

ข่าวกล่าวว่า งานนี้ ท่านนายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการพร้อมคณะแพทย์-พยาบาล ตลอดจนผู้บริหารเป็นปลื้มสุดสุด ช่วยกันให้การต้อนรับคณะผ้าป่าอย.อย่างอบอุ่นเพียบพร้อมกันเลยทีเดียว ขอให้มี๊แฮงหล้ายหลาย..พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศสมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งไวไว…เด้อครับเด้อ
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านและขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปทุกท่านคร้าบ