MOST POPULAR

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดแผนสมุนไพรไทยช่วยกู้วิกฤติสุขภาพ ออกประกาศ “ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี พ.ศ.2563”

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดินเครื่องเต็มสูบ สนับสนุนผู้ประกอบการด้านสมุนไพรไทยฝ่าวิกฤติ ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Premium Herbal Products) ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรและผลผลิตจากสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 อันจะทำให้ประชาชนผู้คนทั้งหลายได้รู้จักสมุนไพรไทยกว้างขวางขึ้น เชื่อมั่นในคุณภาพและประสิทธิผลของการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญยิ่งคือการนำไปสู่ความชื่นชอบและนิยมใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่ดี ปลอดภัย ไร้สารพิษอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นตลอดไปนั่นเอง บัดนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปีพ.ศ. 2563 รอบที่ 3 เป็นที่เรียบร้อย และเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง ที่หนึ่งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเข้มข้นนี้ก็คือ ”กรีนเคอมิน” ของ...

HOT NEWS