MOST POPULAR

กรุงไทยขออภัย ปิดลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ชั่วคราว เตรียมเปิดอีกครั้งเที่ยงคืนวันนี้

ตามที่ รัฐบาลได้เปิดให้แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราวและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ เยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป นั้น นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่...

HOT NEWS