MOST POPULAR

เพื่อนชุมชนประกาศความร่วมมือครบรอบ 10 ปี เพื่อชุมชนมีสุข สร้างต้นแบบพัฒนา ระยอง สู่ความยั่งยืน

“สมาคมเพื่อนชุมชน” ขับเคลื่อน มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ (MTP) ครบรอบ 10ปี พัฒนาภาคีเครือข่าย ต้นแบบความร่วมมือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (Collaborative Model) ภาครัฐ และชุมชน ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน ชูโมเดลความสำเร็จโรงงานและชุมชน เชิงนิเวศ ตั้งเป้าขึ้นชั้นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 5 ต้นแบบของไทย พร้อมแบ่งปัน องค์ความรู้ขยายผลสู่พื้นที่พัฒนาอีอีซี  นายวริทธิ์ นามวงษ์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน...

HOT NEWS