MOST POPULAR

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว เด็กหญิงจิตอาสาช่วยทำแนวกันไฟป่าเสียชีวิต

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ญ.ณัฐวลัญช์ อนุสรณ์พนา อายุ 13 ปี นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่เสียชีวิตจากอาการลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดฝอย ขณะทำหน้าที่จิตอาสาช่วยทำแนวกันไฟป่าป้องกันหมู่บ้านและชุมชน นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางสมาคมฯ ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของ ด.ญ.ณัฐวลัญช์ ซึ่งเป็นเด็กหญิงที่จิตใจดี มีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือหมู่บ้านและชุมชน โดยการช่วยทำแนวกันไฟเพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าไหม้ลุกลาม...

HOT NEWS