MOST POPULAR

งาน “ตลาดยอดฝีมือ ตำนานชุมชนเลื่องลือ” รวมของดี 4 ชุมชน วันที่ 25-30 ก.ย. ณ...

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ร่วมกับ  เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม   ขอเชิญประชาชน ทุกท่าน ร่วม ชิม ช้อป ใช้ กันให้เต็มที่ในงาน  ตลาดยอดฝีมือ ตำนานชุมชนเลื่องลือ   *** ครั้งแรกของการรวมที่สุดของชุมชนยอดฝีมือทั่วประเทศ  ผู้ชำนาญทั้งเรื่องศาสตร์และศิลป์แห่งภูมิปัญญามรดกจากโบราณกาล รวมใจกันมาถ่ายทอดความรู้ความสามารถทางวัฒนธรรมและฝีมือ  ที่ริเริ่มมาตั้งแต่เหล่าบรรพบุรุษ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น สั่งสมมานานนับร้อยปี ขัดเกลาและพัฒนาฝีมือ จนเกิดเป็นผลงานและสินค้าชั้นยอด...

HOT NEWS