BWG เปิดโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามรอยศาสตร์พระราชา” ปลูกหญ้าแฝกกำแพงสร้างชีวิต

0
446

          

             คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ (กลาง) ผู้บริหารบริษัทในเครือ เบตเตอร์ กรุ๊ป และคุณณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ นำทีมพนักงานบริษัทฯ มุ่งหน้าเดินตามรอยศาสตร์พระราชากับการเปิดตัวโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามรอยศาสตร์พระราชา” (ปลูกหญ้าแฝกกำแพงสร้างชีวิต) มุ่งมั่นสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่องและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน บรรยากาศเต็มไปด้วยสายฝนแต่ความร่วมมือร่วมใจของเหล่าชาวเบตเตอร์ยังเหนียวแน่นและพร้อมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ มอบให้แก่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพึ่งพาตนเองได้ดั่งตามรอยศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้