BKI ส่งความสุขปีใหม่ 2563 ด้วยปฏิทินชุด สิริราไชศวรรย์ บรมราชาภิเษก

0
197

เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ขอร่วมส่งความสุขแก่ลูกค้าทุกท่าน ด้วยปฏิทินตั้งโต๊ะชุด “สิริราไชศวรรย์ บรมราชาภิเษก” นำเสนอพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเผยแพร่พระเกียรติยศให้เป็นที่ปรากฏแผ่ไพศาลสืบไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบเป็นของขวัญแทนคำขอบพระคุณแด่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และในโอกาสปีใหม่ 2563 ที่จะถึงนี้ กรุงเทพประกันภัยขอให้ทุกท่านประสบความสุขทั้งกายและใจ สุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไป