BKI มอบสินไหม PA 2 ล้านบาท

0
1428

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายพิบูล พุฒิพันธ์พงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1,200,000 บาท และ 800,000 บาท รวมเป็นค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ให้แก่นางนทีกานต์ วิบูลย์พันธุ์ (กลาง) ผู้รับประโยชน์และเป็นบุตรสาวของนางมูล หนูดำ ผู้เอาประกันภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุหกล้มเสียชีวิต โดยมีนางลัดดาวัลย์ พ่วงพี (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขารัฐภูมิ  ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ร้านทองมณีกาญจน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561