BKI มอบสินไหมฯ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด 100 ล้านบาท

0
817

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย นายสุรชัย วงศ์ลิมปิยะรัตน์(ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดจำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ให้แก่ บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด ผู้เอาประกันภัย โดยมี นางอัจฉรา อาทิภาณุ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริษัท เป็นผู้แทนรับมอบ จากกรณีที่บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด เกิดเหตุเพลิงไหม้ส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างและสต๊อกสินค้าได้รับความเสียหายโดยมีนายสุวิทย์ ศิริเอี่ยมแสง ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยานณ บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวบริษัทฯ ได้มอบให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายทั้งหมดโดยคาดว่าจะมีการมอบค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เหลือทั้งหมดเร็วๆ นี้