BKI มอบสินไหมฯ กว่า 5 ล้านบาท

0
724

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย นายประพันธ์ ตั้งตรงไพโรจน์ (ที่ 2 จากขวา)ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA1ST VIP จำนวน 5,124,545.75 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ให้แก่ เด็กหญิงกัญญาภัทร จตุรคูณ ผู้รับประโยชน์และเป็นบุตรสาวของ นายก้อง จตุรคูณ ผู้เอาประกันภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุขับรถยนต์เฉี่ยวชนแท่นปูนเสียชีวิต โดยมี นายพชรัตน์ อู่ทอง (ซ้ายสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 11พร้อมด้วย นายอาทิตย์ โลหะญาณจารี (ขวาสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกะปิ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 11 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561