BKI มอบสินไหมประกันภัยพ.ร.บ. 1.2 ล้านบาท

0
308

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย นายสวัสดิ์ รุ่งเรืองธนพัฒน์ (ซ้ายสุด)ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ เป็นผู้แทบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) ให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตซึ่งประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยซึ่งทำประกันภัย พ.ร.บ. ไว้กับบริษัทฯ ชนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 4 รายโดยมีนายวัฒนาวงศ์ฉลาด (ที่ 2 จากซ้าย) รับมอบค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียชีวิต 3 ราย รายละ 300,000 บาท รวมจำนวน 900,000 บาท และนายดิลก วงศ์ฉลาด (ที่ 2 จากขวา)รับมอบค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียชีวิต 1 รายจำนวน 300,000 บาทรวมจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาทโดยมีนางลฎาภา นีระมนต์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561