BAM ให้การต้อนรับธนาคารออมสิน

0
131

นายสมบุญ เรืองสุรเกียรติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายไพโรจน์ สว่างตระกูล ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการและฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารอาคารออมสิน ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายของ BAM ณ สำนักงานใหญ่ BAM เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา