BAM ห่วงใยสุขภาพเด็กนักเรียนมอบหน้ากากอนามัย N95

0
287

นายสันธิษณ์ วัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 900 ชิ้น ให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตบางรัก จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสวนพลู โรงเรียนวัดม่วงแค และโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม สำหรับป้องกันฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพเด็กนักเรียนในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562