BAM สนับสนุนโครงการชุมชนต้นคิดชีวิตยั่งยืน จ.ลำปาง

0
1242

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ให้การต้อนรับ นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในโอกาสร่วมงานพิธีเปิด “โครงการชุมชนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน” โดยมี นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และ นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงาน BAM พร้อมด้วย นายสงัด อินทะนะ ประธานกลุ่มฮักน้ำจาง และชาวบ้านชุมชนบ้านนากว้าว (กิ่ว) ร่วมเปิดงาน โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการ CSV ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีแหล่งอาหารที่ปลอดสารพิษ สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรให้กับประชาชนที่สนใจได้ศึกษา พร้อมมอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันยั่งยืนให้แก่โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ โดยมี นายสิงห์แก้ว ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ณ ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 17 มิถุนายน 2562