BAM สนับสนุนเงินสร้างห้องน้ำวัด

0
208

นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมพนักงาน มอบเงินสนับสนุนสร้างห้องน้ำให้กับวัดศาลาลอย อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 300,000 บาท เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามาทำกิจกรรมภายในวัด