BAM สนับสนุนอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

0
877

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมผู้บริหารและพนักงานมอบเงินจำนวน 720,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาล