BAM สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 2562

0
202

นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  มอบเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท พร้อมน้ำดื่ม BAM จำนวน 1,000 ขวด                  เพื่อใช้ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2562  โดยมี นางสาวกรองทอง เพ็ชรวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สภากาชาดไทย