BAM สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ

0
1528

     

 นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร และ นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมงานแถลงข่าวสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟรายการ  Top Form One day Tour ครั้งที่ 8 เพื่อส่งเสริม และเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟ ได้พัฒนาฝีมือ พัฒนาศักยภาพ เพื่อก้าวสู่ระดับนานาชาติ และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561