BAM สนับสนุนการจัดทำหนังสือเพลงพระราชนิพนธ์

0
1067

นายปรัชญา จันทราภัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนการจัดทำหนังสือเพลงพระราชนิพนธ์อักษรเบรลล์ 20 บทเพลง จำนวนเงิน 100, 000 บาท ในโอกาส BAM ครบรอบ 20 ปี ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมส่งมอบปฏิทินเพื่อนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา