BAM ลงพื้นที่สำรวจเร่งช่วยลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วม 

0
940

      BAM ลงพื้นที่ เร่งตรวจสอบลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมหลายจังหวัดในประเทศไทย  เพื่อรับทราบปัญหา และประเมินสถานการณ์  ระบุพร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าเป็นรายกรณี ขึ้นอยู่กับผล​  กระทบของลูกค้าแต่ละราย พร้อมลงพื้นที่บริจาคสิ่งของจำเป็นและน้ำดื่มให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบหลายแห่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

          นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยว่า ขณะนี้ได้สั่งการไปยังสำนักงานภูมิภาค ให้เร่งลงพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาของลูกค้า ทั้งในส่วนของลูกค้าที่ปรับโครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์ BAM แบบผ่อนชำระ ว่าได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบมากน้อยแค่ไหน และให้เร่งนำเสนอปัญหาของลูกค้าเหล่านี้มายังสำนักงานใหญ่ เพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าของ BAM อย่างเร่งด่วนต่อไป โดยหากลูกค้ารายใดประสบปัญหาจากเหตุการณ์ดังกล่าว ก็จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการชำระหนี้ โดยพิจารณาเป็นรายกรณี  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน   

          “ BAM เป็นห่วงลูกค้าและชุมชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จึงได้สั่งการให้ทางสำนักงานภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งได้รับผล​กระทบเร่งลงไปให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน ส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติมก็สามารถส่งเรื่องมายังสำนักงานใหญ่ เพื่อขออนุมัติให้ความช่วยเหลือในด้านเงื่อนไขการชำระหนี้ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าต่อไป  นอกเหนือจากนี้  BAM ยังได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนในอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับผล​   กระทบจากภัยน้ำท่วม โดยบริจาคถุงยังชีพบรรจุสิ่งของจำเป็นและน้ำดื่มให้กับประชาชนอีกด้วย” นายบัณฑิต กล่าว  

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ได้ที่ Call Center 026300700 สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทั่วประเทศ หรือทางเว็บไซต์ www. bam.co.th, FB และ Line  : Bam Thailand, FB :  ศูนย์ประนอมหนี้ออนไลน์ by BAM