BAM ร่วมสมทบทุนจัดซื้อรถตู้โดยสารบริการประชาชน

0
393

นางจันทร์จิรา มะลิต้น ผู้จัดการสำนักงานนครราชสีมา บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 600,000 บาท โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปสมทบทุนในการจัดซื้อรถตู้โดยสารสำหรับบริการให้แก่ประชาชน