BAM ร่วมบริจาคช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ

0
334

พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 214,449 บาท จาก นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมทั้งพนักงาน ร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยพร้อมทั้งบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ วัดพระบาทน้ำพุ