BAM ร่วมกับ บสย. จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

0
354

นายบรรยง วิเศษมงคลชัยประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) หรือ BAM  พร้อมด้วย นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่BAM ให้การต้อนรับ นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ผู้บริหารและพนักงาน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง BAM   เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ลานกีฬา สำนักงานใหญ่ BAM