BAM รวมพลังอนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ 2 หมื่นต้น ทั่วประเทศ

0
1230

นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และ นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ ปลูกไม้ยืนต้น BAM ฉลอง 20 ปี ” โดยมี นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน BAM พร้อมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 2,000 ต้น ณ ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง เพื่อเพิ่มความสมดุลแก่ธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 20,000 ต้น ทั่วประเทศ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562