BAM รวมพลังลดใช้ถุงพลาสติก

0
481

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกิจกรรมภายใต้ชื่อ NO PLASTIC BAG เพื่อร่วมรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาภาวะโลกร้อน โดยร่วมใจกัน ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้าแทน รวมทั้งให้ความรู้ในการนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของใช้ที่เป็นประโยชน์ โดยกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกจัดให้มีขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562