BAM มอบเงินสนับสนุนซื้อตู้อบทารกแรกเกิด

0
1268

 นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวีรเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดซื้อตู้อบทารกแรกเกิดและเครื่องให้ความอบอุ่นทารก ให้กับมูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโทหญิง แพทย์หญิงทิพย์ ศรีไพศาล ประธานมูลนิธิกุมาร พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า