BAM มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างถังเก็บน้ำ 

0
144

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ และพนักงาน มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างถังเก็บน้ำ จำนวน 400,000 บาท พร้อมมอบทุนการศึกษารวม 50 ทุน จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายสมเกียรติ รั้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563