BAM มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

0
330

นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจตาระบบดิจิตอล (Digital slit lamp) ให้แก่โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายพรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562