BAM มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

0
358

นางสาวศิริพร เอี่ยมรุ่งโรจน์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ ต่อสังคม พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 เครื่อง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 2 เครื่อง เครื่องให้ความอบอุ่นด้วยลมร้อนแบบแขวน 1 เครื่อง รวมมูลค่า 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนายกิตติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562