BAM มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

0
637

นายมนัส สุขสวัสดิ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานมอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด รวมมูลค่า 300,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลงาวอำเภองาวจังหวัดลำปาง โดยมีนายแพทย์นพรัตน์ วัชรขจรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561