BAM มอบทุนการศึกษา

0
1382

นายมนัส สุขสวัสดิ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค รวมมูลค่า 83,000 บาท ให้แก่เด็กนักเรียนหอพักบ้านห้วยจอน อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวศิริพร พจนาธำรงพงศ์ ผู้ดูแลเด็กนักเรียนเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561