BAM มอบทุนการศึกษา

0
364

นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชนหรือ BAM  รับมอบโล่เกียรติคุณ จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในโอกาสที่ BAM มอบเงินจำนวน 200,000 บาท สนับสนุนโครงการ รวมพลคนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562