BAM มอบทุนการศึกษาปีที่ 11

0
256

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครรวม20 โรงเรียน จำนวน 100 ทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ทั่วประเทศ จำนวน 1,000ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมจำนวน 3,000,000 บาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 17 อาคาร BAM สำนักงานใหญ่