BAM ปันน้ำใจช่วยวาตภัยใต้

0
359

นายพิบูลย์ ปทุมวิวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนบน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมพนักงาน เป็นตัวแทนบริษัทมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ในเขตุพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยปาบึก