BAM ช่วยเหลือโรงเรียนประสบอัคคีภัย

0
616

นายปิยศักดิ์ กรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมพนักงาน มอบเงินช่วยเหลือจำนวนเงิน 100, 000 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจากโรงเรียนประสบอัคคีภัยอาคารเรียนเสียหายทั้งหลัง ณ BAM สำนักงานขอนแก่น