BAM ช่วยลูกค้าประสบภัยน้ำท่วม ผ่อนปรนการชำระหนี้

0
289

BAM ลงพื้นที่ เร่งตรวจสอบลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้  เพื่อรับทราบ          ปัญหา และประเมินสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือ ระบุพร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี ขึ้นอยู่กับผลกระทบของลูกหนี้แต่ละราย 

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ว่า ขณะนี้ได้สั่งการไปยังภาคและสำนักงานต่าง ๆ ให้ลงพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาของลูกค้า ทั้งในส่วนของลูกค้าที่ปรับโครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์ BAM แบบผ่อนชำระ ว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง และให้เร่งส่งข้อมูลเหล่านี้มายังสำนักงานใหญ่ เพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าของ BAM อย่างเร่งด่วนต่อไป โดยหากลูกค้ารายใดประสบปัญหาจากเหตุการณ์ดังกล่าว ก็จะพิจารณาผ่อนปรนการชำระหนี้ โดยพิจารณาเป็นรายกรณี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน

“ BAM เป็นห่วงลูกค้าและชุมชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จึงได้สั่งการให้ทางภาค  และสำนักงานต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบเร่งลงไปให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน  ส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติมก็สามารถส่งเรื่องมายังสำนักงานใหญ่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าต่อไป ทั้งนี้ นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือลูกค้า BAM ยังได้สั่งการให้สำนักงานภูมิภาคพิจารณาช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ โดยบริจาคสิ่งของจำเป็นและน้ำดื่มให้กับศูนย์พักพิงชั่วคราวอีกด้วย” นายสมพร กล่าว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ BAM กล่าวอีกว่า สำหรับในส่วนของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของ BAM ในเขตพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนั้น เท่าที่สำรวจเบื้องต้น มีเพียงเล็กน้อย เนื่องจากทรัพย์สินรอการขายของ BAM ในเขตจังหวัดที่ประสบภัย ส่วนใหญ่เป็นที่ดินเปล่า