BAM ฉลองความสำเร็จก้าวสู่ปีที่ 20 จัดแคมเปญใหญ่ขอบคุณลูกค้า  

0
1455

BAM ปลื้มผลงาน 20 ปี บรรลุตามเป้าหมาย ช่วยลูกค้ากลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจตามปกติ โดยสามารถรับชำระจากการปรับโครงสร้างหนี้และจำหน่ายทรัพย์ได้ถึง 215,665 ล้านบาท พร้อมฉลองความสำเร็จก้าวสู่ปีที่ 20 จัดแคมเปญใหญ่ขอบคุณลูกค้า โดยช่วยเหลือลูกค้าได้ทรัพย์หลักประกันกลับคืนง่ายขึ้น พร้อมคัดทรัพย์สินรอการขายมากกว่า 500 รายการ มาจำหน่ายให้กับลูกค้า ลดราคา 10- 30% พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับทรัพย์มูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 10 – 29 พฤษภาคม 2561 นี้ เท่านั้น

นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า การดำเนินงานของ BAM ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา ถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการเป็นองค์กร ซึ่งทำหน้าที่แก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศ โดยสามารถรับชำระจากการปรับโครงสร้างหนี้และจำหน่ายทรัพย์จำนวน 215,665 ล้านบาท และสามารถปรับโครงสร้างหนี้กับลูกค้าจนได้  ข้อยุติถึงจำนวน 111,583 ราย คิดเป็นภาระหนี้เงินต้น 217,470 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิสะสม จำนวน  53,020.31 ล้านบาท นอกจากนี้ BAM ยังสามารถคืนเงินให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 69,182 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มขนาดสินทรัพย์ ด้วยการรับซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) จากสถาบันการเงินมาบริหารจัดการ จำนวน 185,392 ราย คิดเป็นภาระหนี้เงินต้นรวม 652,522.10 ล้านบาท และรับซื้อทรัพย์สินรอการขาย (NPA) จำนวน  29,699 รายการ คิดเป็นมูลค่า 56,547.01 ล้านบาท ปัจจุบัน BAM มี NPL ที่อยู่ในความดูแล จำนวน 73,809 ราย คิดเป็นภาระหนี้รวม 435,052 ล้านบาท และมี NPA ที่อยู่ในความดูแล จำนวน 16,222 รายการ คิดเป็นมูลค่า 44,072 ล้านบาท

สำหรับการบริหารจัดการ NPL ในช่วงที่ผ่านมา BAM จะเน้นการปรับโครงสร้างโดยวิธี  ประนีประนอม ยืดหยุ่น ไม่เน้นกำไรสูงสุด มีการกำหนดแนวทางการประนอมหนี้ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า โดยลูกค้ารายใหญ่ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ขณะที่ลูกค้ารายย่อยมีโอกาสชำระหนี้ และนำทรัพย์หลักประกันกลับไปทำประโยชน์ต่อไป ด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรนผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการ คืนทรัพย์ ให้คุณ มีลูกค้าเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 2,582 ราย ภาระหนี้ทั้งหมดจำนวน 4,752 ล้านบาท โครงการสุขใจได้บ้านคืน ซึ่งเพิ่งเริ่มโครงการเมื่อกลางปี 2560 ที่ผ่านมา มีลูกค้าเข้าร่วมโครงการ  จำนวน 391 ราย คิดเป็นเงิน 700.76 ล้านบาท

ด้านบริหารจัดการ NPA มีกลยุทธ์จัดการทรัพย์ให้มีสภาพพร้อมขาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการ  ปรับปรุงและพัฒนา (Renovate) ทรัพย์ให้มีสภาพดี และสวยงาม เพื่อนำออกจำหน่ายในราคาที่ไม่แพง รวมทั้งจัดโครงการส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท และมีโครงการผ่อนชำระกับ BAM เงื่อนไขพิเศษเพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ ให้สามารถเป็นเจ้าของทรัพย์ได้ง่ายขึ้น

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ BAM กล่าวว่า ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 20 BAM เตรียมจัดแคมเปญพิเศษเพื่อขอบคุณลูกค้า ได้แก่ โครงการสุขใจได้บ้านคืน เป็นโครงการที่ช่วยเหลือ   ลูกค้าที่ปรับโครงสร้างหนี้กับ BAM ซึ่งมีภาระหนี้เงินต้นต่อรายไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถชำระหนี้และนำทรัพย์หลักประกัน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยกลับคืนไปง่ายขึ้น โดยสามารถชำระหนี้ในอัตรา 80% ของราคาประเมินหลักประกัน เลือกผ่อนชำระครั้งเดียว หรือผ่อนชำระไม่เกิน 20 ปี  ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาบังคับคดี อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก MLR –3% เงื่อนไขอื่น และดุลยพินิจในการพิจารณา เป็นไปตามที่ BAM กำหนด

โครงการ BAM ช่วยฟื้นคืนธุรกิจ (SME) เป็นโครงการสำหรับลูกค้า BAM ที่มีภาระเงินต้นต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยสามารถชำระหนี้ในอัตรา 80% ของราคาประเมินหลักประกัน เลือกผ่อนชำระครั้งเดียว หรือผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาบังคับคดี อัตราดอกเบี้ยปีแรก MLR -3% เงื่อนไขอื่น และดุลยพินิจในการพิจารณา เป็นไปตามที่ BAM กำหนด และโครงการ BAM ช่วยลดเพื่อปลดหนี้เกษตรกร เป็นโครงการที่ช่วยเหลือลูกค้า BAM ที่มีภาระเงินต้นต่อรายไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยสามารถชำระหนี้ในอัตรา 80% ของราคาประเมินหลักประกัน ไม่เกิน 100% เงินต้น เลือกชำระครั้งเดียว หรือผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาบังคับคดี อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก  MLR -3% เงื่อนไขอื่น และดุลยพินิจในการพิจารณา เป็นไปตามที่ BAM กำหนด

นอกจากนี้ ยังได้จัดแคมเปญพิเศษในส่วนของทรัพย์สินรอการขายมาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ โดยมีทรัพย์เข้าร่วมรายการ 2 กลุ่ม ได้แก่ ทรัพย์ที่ลดราคามากกว่า 20 – 30% (Hot Items) อาทิเช่น บ้านเดี่ยว หมู่บ้านเศรษฐสิริ ถนนรามอินทรา , บ้านเดี่ยวใกล้เทศบาลเมืองมุกดาหาร ศรีบุญเรือง จังหวัดมุกดาหาร , บ้านเดี่ยวชั้นเดียว อ. แม่จัน จังหวัดเชียงราย , โครงการฟลอร่า วิลล์ คอนโดมิเนียม ถนนศรีนครินทร์ , โครงการจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น และทรัพย์ที่ลดราคา 10% – 20% จำนวนกว่า 500 รายการ และพิเศษสุดฟรีค่าธรรมเนียมการโอน สำหรับทรัพย์มูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท ภายในวันที่ 10 – 29 พฤษภาคม 2561 นี้เท่านั้น และสำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำระกับ BAM ในโอกาสนี้ มีโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษ MLR-3% 3 ปีแรก สำหรับทรัพย์ที่มีราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมา BAM ยังได้ร่วมกับ Refinn.com ผู้นำทางด้านฟินเทคสินเชื่อออนไลน์       ที่ให้บริการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านออนไลน์จากทุกธนาคาร โดย BAM แนะนำบริการให้กับลูกค้าที่ต้องการหาสินเชื่อ หรือสถาบันการเงินที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ภายใต้สโลแกน “เลือกแบบที่ใช่ ได้แบบที่ชอบ” ทั้งนี้ ที่ผ่านมา Refinn.com ได้ช่วยผู้ที่มีสินเชื่อบ้านกว่าพันครัวเรือน ประหยัดเงินไปแล้วกว่า 300 ล้านบาท