ASNI MAN & WOMAN 2018

0
1159

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดแอสนี่แมนแอนด์วูแมน ประจำปี 2561 [ASNI MAN & WOMAN 2018] ทั้ง 8 ตำแหน่งดังมีรายนามต่อไปนี้

•รางวัลชนะเลิศแอสนี่วูแมน 2018 และ รางวัลป๊อปปูล่าโหวต ได้แก่ นางสาวรดา ศุภมังคลาชัย (รดา) อายุ 21 ปี ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 49 กก.
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวรสริน สุทธิวิไลรัตน์ (โรส) อายุ 19 ปี ส่วนสูง 175 ซม. น้ำหนัก 49 กก.
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาววิสุตาภัทร อุบลรัศมี (จิ๊กซอว์) อายุ 22 ปี ส่วนสูง 173 ซม. น้ำหนัก 53 กก.

•รางวัลชนะเลิศแอสนี่แมน 2018 และ รางวัลป๊อปปูล่าโหวตได้แก่ นายวุฒิเมศร์ พิศาลวราพนธ์ (ก้อง) อายุ 27 ปี ส่วนสูง 183 ซม. น้ำหนัก 73 กก.
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายพชร เพ็ชรฉนวน (ปิงปิง) อายุ 16 ปี ส่วนสูง 188 ซม. น้ำหนัก 77 กก.
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ อุ่นบุรมย์ (เดี่ยว) อายุ 24 ปี ส่วนสูง 189 ซม. น้ำหนัก 78 กก.