จัดสัปดาห์มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 6 ระดมทุนเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสและกิจการสาธารณประโยชน์

ข่าวประกัน หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1 (69)

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับจัดงานสัปดาห์มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 6 ขึ้นเพื่อรณรงค์หารายได้เข้ากองทุน สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสในด้านต่างๆโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บริเวณชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

2 (68)

3 (61)          4 (58)

5 (42)          6 (35)

ภายในงานมีการออกบูทจำหน่ายสินค้าอาหาร เสื้อผ้า งานหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรของมูลนิธิฯ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากทีมโหราจารย์บ้านโหร ให้บริการพยากรณ์ดวงชะตาราศรีในราคาพิเศษ ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ามูลนิธิฯ ต่อไป

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ดำเนินงานภายใต้พันธกิจการอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเพื่อผู้ป่วยเด็ก กองทุนเพื่อผู้ป่วยสตรี และกองทุนเพื่อผู้ป่วยสูงวัย

7 (34)

8 (23)          9 (20)

10 (13)          11 (11)

12 (8)

13 (7)          14 (8)

15 (5)

ที่ผ่านมา ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์จัดหารายได้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิรณรงค์รับบริจาคเงินจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 1 คัน มูลค่า 7,000,000 บาท มอบให้สภากาชาดไทยมอบเงินบริจาคจำนวน720,000 บาทแก่ศิริราชมูลนิธิสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดต้อกระจก ให้กับผู้ป่วยสูงวัยที่ยากไร้ รณรงค์จัดหาทุนผ่าตัดเด็กที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นต้นผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาอาคารไทยประกันชีวิต (ถนนรัชดาภิเษก) ชื่อบัญชีมูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับเลขที่ 684-1-06177-8 หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเอสพละนาดเลขที่ 278-2-24562-7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password