ไทยประกันชีวิตเสริมสิริมงคลจัดพิธีทำบุญเปิดที่ทำการสาขาบางนา

Slider ข่าวประกัน หนังสือพิมพ์ออนไลน์

1 (65)

2 (64)          3 (57)

4 (56)          5 (40)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงาน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)สาขาบางนา โดยมี นายวานิช ไชยวรรณ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงเฝ้ารับเสด็จ

6 (32)

7 (31)          8 (21)

10 (12)

อาคารสำนักงานไทยประกันชีวิต สาขาบางนา ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด เป็นอาคารสูง 26 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 33,270 ตารางเมตร ภายในมีการจัดสรรพื้นที่สำหรับให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันและบุคลากรฝ่ายขายอย่างครบครัน อาทิ ห้องประชุมสัมมนา ห้องรับรอง ห้องนิทรรศการ ห้องทำงานฝ่ายขายฯลฯโดยผู้เอาประกันสามารถติดต่อทำธุรกรรมหรือใช้บริการต่างๆ ได้ที่ชั้น 12

9 (18)

ไทยประกันชีวิตมุ่งให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการด้านต่างๆ รวมถึงขยายพื้นที่ให้บริการ ด้วยการเปิดอาคารสำนักงานและศูนย์บริการลูกค้า หรือCustomer Service Center (CSC)ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกัน พร้อมรองรับการขยายตลาดและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password